Formokampen, familiefavoritten på Høvringen

Formokampen er et perfekt turmål for alle aldersgrupper. Turen går i lett turterreng og utsikten er fantastisk. Tilgjengeligheten til denne toppen er svært bra, du kan parkere bilen ved startpunktet av turstien.

Formokampen Høvringen

Sikteskiva på toppen av Formokampen

Formokampen er en flott tur som passer for hele familien. Her er det en sikteskive, der du kan se hvilke fjell du ser. I tillegg er det gamle fangstgroper for villreinen i Rondane og historiefortelling gjennom ei lydtavle som du sveiver igang. På toppen er har du utsikt til Rondane og Jotunheimen, du ser Otta, Furusjøen og Kvamsfjellet. 

Turbeskrivelse

Fra Putten Seter

Start ved parkeringsplass på Putten Seter. Følg så grusvei nedenfor parkeringsplassen, passer så over den lille brua og rett etter brua tar du inn til venstre på rødmerket sti. Stien går forbi et par hytter, deretter over et lite myrområde, før den fortsetter gjennom bjørkeskogen. Etter ei stund krysser stien en bekk, før den kommer opp på kammen mot Formokampen. Den siste kilometeren blir det relativt bratt, og underlaget blir stedvis steinete.

Fra Høvringen

Start ved den store parkeringen ved fylkesveien sør på Høvringen. Følg blå og rødmerket sti mot Peer Gynt hytta og Formokampen. Slak stigning de første 2 km før du passerer på vestsiden av Vesleberget. Relativt flatt de neste 2 km fram til Skjærungåe. Slak stigning de neste 2,5 km opp mot kammen. Den siste kilometeren blir det relativt bratt, og underlaget blir stedvis steinete. Anbefalt sesong: Juni til oktober Anbefalt kartblad: Høvringen 1:40 000

Fangstgrop-Formokampen

Kulturminnene på Formokampen

Et spennende møte med gammel jakt- og fangstkultur. Ved Formokampen finner du rester etter flere fangstanlegg for villrein. Her er 14 steinmurte fangstgroper, rester etter buestillinger og ikke minst ett massefangstanlegg med en oppmurt fangstbås og rester etter ledegjerder. Vi har ingen dateringer fra Formokampen, men anlegget er trolig fra jernalder eller middelalder.

De murte fangstgropene hadde ledegjerder av stein. Disse har styrt reinen mot gropene. De dype og smale gropene var dekket med kvist og stedegen vegetasjon som gjorde at reinen ikke så dem før de hadde tråkket utpå og falt nedi.

Massefangstanlegget på Formokampen er plassert strategisk i terrenget. Her har det vært lett å lede dyrene inn mot anlegget fra alle kanter. For å styre reinen inn i anlegget, ble det satt opp rekker med skremmepinner i terrenget rundt.

Det finnes flere massefangstanlegg for villrein i Rondane-området, konstruert på ulike måter og av ulike materialer. Noen har hatt fangstbås eller ruse av tre, mens andre har som anlegget på Formokampen, hatt en bås av stein. Massefangstanlegg med fangstbås eller ruse har gitt mulighet til å velge ut hvilke dyr en ville avlive, hvilke en ville slippe fri og om en ville beholde noen i fangenskap, selv om en i dag ikke vet om dette er gjort.

VERDENSBORGEREN SOM BLE NORDBOER

I Rondane finnes det levedyktige bestander av den opprinnelige ville fjellreinen. I Frankrike er det oppdaget 30 000 år gamle hulemalerier som viser at villreinen en gang levde i store deler av Europa sammen med hulebjørner, urokser og mammuter.

Da isen trakk seg tilbake for 10–12 000 år siden, kom villreinen og etter hvert menneskene til det vi i dag kjenner som Norge.

«DYRET MED HORN»

Villreinen er lett å kjenne igjen på geviret. Det spesielle med villreinen er at begge kjønn i alle aldrer har gevir. Geviret felles en gang i året.

Bukken (♂) har et stort gevir som felles etter brunsten om høsten og vokser ut igjen i løpet av sommeren. Simla (♀) har et mindre gevir som felles etter kalvinga om våren. Geviret brukes som statussymbol og er viktig i forbindelse med brunst og mattilgang.

I RONDANE ER DU GJEST I VILLREINENS RIKE

Rondane og Dovre nasjonalparker er opprettet for å ta vare på et unikt fjellområde med et sårbart plante- og dyreliv. Vi skal ta vare på villreinen og villreinens leveområder, samtidig som vi skal ha anledning til flotte naturopplevelser gjennom et tradisjonelt friluftsliv.

Villreinjakta i Rondane foregår i perioden 20. august til siste halvdel av september (varierer noe i området).

Les turbrosjyre om Formokampen her

Nasjonalparkriket - Rik på opplevelser

Les mer og bli inspirert til ditt eventyr!