CBIS 6651749
CBIS 6651748
CBIS 6651750
CBIS 6651751
CBIS 6651752

Lesja Innkjøpslag

Lesja Innkjøpslag tilbyr transport og har byggvarebutikk på Lesja og Bjorli.
Lesja Bilruter tilbyr bulktransport, kranbil og tur- og rutekjøring med buss.

XL-BYGG Lesja er en del av Lesja Innkjøpslag SA - et andelslag eid av gårdbrukere i Lesja og Dovre. Vi har butikk på Lesja og en avdeling på Bjorli. Velkommen til våre butikker.
Address: Jakup B. Klukstads veg 10, 2665 Lesja
Email: