Tradisjonen lever på Heidal ysteri

Det har tatt Heidalsbygda hundre år å lage en tradisjon. Du kan bruke to sekunder på å videreføre den ved å sette den originale Heidalsosten på bordet.

Heidal Ysteri

I fjellbygda Heidal, har de i flere hundre år kinna smør og laga ost. Først på setrene i fjellet og fra 1920 tallet på dampysteriet som etterhvert ble til Tine.

– Vi lager en brunost hvor vi forsøker å bruke all kunnskap og erfaring århun- drene har gitt oss, sier Hege Krukhaug, eier og daglig leder på Heidal ysteri.

NY TRADISJON ETABLERT. Det som i dag er en suksess, var ikke det for noen år siden. I 1995 la Tine ned produk- sjonen i Heidal, solgte alt utstyret og la med det en lang tradisjon død. Heldigvis ville bygda det annerledes og Hege sto selv i spissen for ønsket om å ta opp igjen produksjonen. Som ung gründer satset hun alt på å starte opp nytt ysteri og videreføre tradisjonene bygda er så stolte av. Etter prøvepro- duksjon på kjøkkenet, reiste hun rundt og fikk tilbake utstyret Tine hadde solgt, bygget nytt ysteri og i 1999 luktet det igjen brunost i bygda. – Første dag vi kokte ost sto det flere hundre mennesker i kø for å feire og siden har det bare gått en vei, sier Hege. Siden oppstarten har de utvidet produksjonslokalene, og startet opp med produksjon av Rømmegrøt og Prim, også basert på bygdas lange tradisjoner.

SMAK PÅ TRADISJONEN. Ysteriet ønsker at så mange som mulig skal få kjøpe osten og har i 2016 tatt i bruk ny nettbutikk, samtidig som de jobber sammen med ostegrossister som distribuerer osten til de fleste større matbutikker.

Heidal Ysteri

Utvalget fra Heidal Ysteri

Heidal Ysteri

- Heidal Ysteri har 4 ansatte og ligger i sentrum av Heidal.

- Ysteriet er i dag det eneste ysteriet som lager formost i treformer, håndskåret av en lokal treskjærer. 

www.heidal-ysteri.no