Høst i Rondane

Artikkelmal

Siden er bygd opp med et bilde eller film i bakgrunnen, med tekstbokser oppå. Teksten bør være så kort som mulig for hvert bilde.

Det kan også brukes flere tekstbokser på ett bilde.

Boksene kan plasseres i midten av bilde, eller til venstre eller høyre.

Høst Sohlbergplassen

Vi kan ha så mange bilder vi ønsker, men bør være mellom tre og ca. 20. Jo flere bilder det er, desto vanskeligere vil det være å få med leseren gjennom.

Vi kan også bruke ulike farger på boksene og teksten. Vi kan velge mellom 0 og 100% transparente bokser.

Fotosafari høst i Rondane

Teksten bør være inspirerende, og bør høre sammen med bildet som brukes i bakgrunnen.

Vi kan også ha med overskrifter

Eller quotes

  • Eller punktliste
  1. Eller nummerert liste

Det kan også være korte filmsnutter i bakgrunnen. Helst ikke flere enn 3 på en story, for at siden ikke skal bli for tung å laste.

Filmklippene bør være mellom ca. 3-10 sekunder.

Call to action

På bunnen kan det legges til mer tekst, eller lister med overnatting eller aktiviteter, eller link til andre relevante sider.

<% categoryById(item).text %>
<% geoById(item).text %>