Urskog safari
Urskog safari
Urskog safari
Urskog safari
Urskog safari

Urskog safari i Sjodalen

Slik har du ikke opplevd skogen før. Vi skal ta deg dypt inn i et urgammelt skogrike der hemmelighetsfulle og sjeldne arter har sitt hjem.

Vi vil deg en smakebit av hvordan skogen så ut før industrialiseringen strakte sine lange armer inn i naturskogene og omformet det meste av skoglandskapet til et artsfattig lappeteppe av ungskog, snauhogster og bilveier.

Våre forfedre lærte seg å utnytte egenskaper til planter, lav og sopparter i urskogen. Dette er ukjent for de aller fleste av oss i dag. I tillegg er mange av nyttevekstene blitt sjeldnere i hverdagsskogene som omgir oss til daglig.

Veogjelet naturreservat er ett av flere reservater rundt Hindsæter opprettet så sent som 2015, først og fremst på grunn av usedvanlig gammel furuskog. Her finnes urskogsliknende partier som nesten er borte fra Norge ellers – i Sør-Norge finnes furu-urskog bare som små rester i de mest avsides dalførene på indre Østlandet.

I naturreservatene rundt Hindsæter finner man mange naturskogsarter som er sjeldne i dag, en del av dem også rødlistet, enkelte er også globalt truet. Bli med på en guida, der vi ønsker å formidle Sjodalens naturverdier.

Address: Sjodalsveien 1549, 2683 Tessanden
Email: