Welcome to the National Park Kingdom

In Norway and Gudbrandsdalen valley, Dovre, Dovrefjell, Jotunheimen, Rondane, Breheimen & Reinheimen you can head high or stay low, take to the water or the air, travel on wheels or on foot, and experience the very best cuisine and culture.

Accommodation

Explore places to stay!

Explore the National Parks.

What do you want to do?:

Welcome to Gudbrandsdalen!

Gudbrandsdalen valley starts at Lillehammer and extends north to the mountains and the National Parks. Gudbrandsdalen valley is over 200 kilometres long and is considered one of the most beautiful valleys in all of Norway.

Bergseng seter

The National Park Kingdom

As we head north into the valley, the mountains become higher on both sides. Gudbrandsdalen valley cuts through the mountain ranges of Rondane to the east, Jotunheimen to the west and Dovrefjell to the north.

Rondane Nasjonalpark

Where do you want to travel?

Six national parks, idyllic villages, wonderful destinations and the world's best hosts await you.

Jotunheimen Rondane Dovrefjell-Sunndalsfjella Dovre Reinheimen Breheimen

Merket for bærekraftig reisemål

Hjelp oss med å bli en mer bærekraftig region!

Nasjonalparkriket er godt i gang med arbeidet for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål. Som vår gjest har du erfaring og innsikt som vi håper du har tid og anledning til å dele. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter og ditt bidrag er verdifullt for oss.

Svar på vår gjesteundersøkelse!

Explore the cultural highlights

Read more