cbis:1491305

Fiske i Dovrefjell og Grimsdal statsalmenninger

Fine fiskemuligheter i flotte omgivelser. Rondane, Dovre, Dovrefjell, Sunndalsfjella, Grimsdalen, Dørålen, Hjerkinn utmål og Fokstugu utmål.
Priser fra : 75 NOK
Fjellstyret forvalter fiske i ca 40 fiskevatn (7800 daa vannareal) og 170 km elvestrekninger.

Fiskekortet gjelder på all statsgrunn i Dovre samt de to private vatna Ryddølstjønn og Langtjønn. Ved en del av vatna er det lagt ut båter som kan leies eller lånes under fisket. Ved Vålåsjøen kan rullestolbrukere fiske fra 2 forskjellige brygger.

Det selges også et fellesfiskekort for fjellområdet Snøhetta. Snøhetta fellesfiskekort er et tilbud som omfatter flere kommuner i Snøhettaområdet i alt 3314 km2. Fiskekortet gjelder kun for stangfiske og skal medbringes under fisket. Barn og ungdom under 16 år fisker gratis. Med unntak av meitemark er det ikke tillatt å fiske med levende agn. Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 10. september.

Kontaktinformasjon