Dovrefjell dalsida

Allemannsrett og verneområder

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve naturen rundt oss helt gratis.

Allemannsrett

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og på deres hjemmesider kan du finne samlet informasjon om hva du bør vite om den.

Selv om allemannsretten gir deg mye frihet er det viktig å bemerke seg følgende:

  • Respekt naturen - Du kan gå fritt hvor du vil i utmark, så lenge det skjer på hensynfull måte. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen. Husk å ikke forlate noe søppel. Forlat naturen slik du gjerne selv ønsker å finne den.
  • Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltet må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å telte der lenger. Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen på to dager.
‍
  • Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september. Gjøres det ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig. Å tenne bål i strandkanten er derimot innafor, så lenge du ikke skader underlaget og forårsaker brannfare. Strengere lokale regler kan også forekomme.
  • All fiske i sjøen som foregår fra land, defineres som fritidsfiske og kan fritt utøves. Det samme gjelder fiske som foregår fra fritidsbåt. Når du fisker kan du fritt bruke håndredskaper som fiskestang eller snøre. Les mer om fiskereglene på Miljødirektoratets nettsider. For at du skal kunne jakte må du bestå en jegerprøve, samt skaffe deg jaktkort. Jakt og fiske i ferskvann og vassdrag inngår ikke i allemannsretten. Som hovedregel er det kun grunneieren som har rett til det og det er derfor han som må gi deg tillatelse. Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark, det er en del av allemannsretten. Ville nøtter skal plukkes og spises på stedet. Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer. Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser. Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til å plukke multer som spises på stedet. Og de kjente favorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du uten unntak forsyne deg raust av, på lovlig vis, over hele landet. Les mer om høsting av naturen på Miljødirektoratets nettsider.

Verneområder

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Det er regjeringen og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. I en nasjonalpark er du gjest i naturen.

  • Gå der du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.
  • Rast der du vil, nytt gjerne telt for overnatting. Rydd opp etter deg og ta med søppel hjem.
  • Du kan gjerne tenne opp bål, men husk det generelle forbudet mot å brenne bål i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved – ikke hogg gamle tre for de er viktige for insekt og fugler.
  • Du kan plukke bær, sopp og vanlege planter til eget bruk. vis hensyn til kulturminne, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletiden.
  • Jakt og fiske er tillatt som ellers. Husk jakt-/ fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra et vassdrag til et annet.
  • Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang (ulike regler i kommunene).

Er det lov å fly drone i nasjonalparker?

- er ett av de vanligste spørsmålene vi får. Og svaret er nei. Er du usikker så sjekk nettstedet safetofly.no. Her finner du grei oversikt over nasjonalparker og hvor det er lov å fly med drone

Vil du finne ut mer om nasjonalparkene?

Les mer om verneområder på Miljødirektoratet.no eller nettsidene til de ulike nasjonalparkene:

Dovrefjell-Sunndalsfjella

Dovre

Rondane

Jotunheimen

Breheimen

Reinheimen