CBIS 4090611
CBIS 4090612

Fiske i Skjåk

Skjåk kan tilby noe av det beste fjellfiske etter ørret i Norge. Vi har tilbud til både ekspert og nybegynner i fjellvatna våre! I Skjåkfjella er det bare ørret, men i hovedvassdraget Otta elv er det også gode muligheter for å fange harr over 40 cm.
Priser fra : 75 NOK

"I Skjåk har tilbud til alle, om du er ute etter familiefiske i vegnære vann, matauk, fluefiske, eller høyfjellsfiske uten trengsel i Breheimen eller Reinheimen Nasjonalpark.
Med over 200 fiskevatn og 200 km med fiskeførende elver er det er god plass til å nyte naturen og ekte fjellfiske i Skjåk. Med et fiskekort har du tilgang til fiske i heile Skjåk, et område på nesten 2000 kvadratkilometer!

Fiskebestand
Riksveg 15 ligger langs hovdvassdraget Otta elv gjennom heile Skjåk, og elva er således lett tilgjengelig. Her er det i tillegg til ørret, også mulig å fange stor harr på strekningen fra Lom til Bismo.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
For den som ønsker å fiske uten de store fysiske utskeielsene, anbefaler vi hovedvassdraget Otta elv og området rundt Aursjoen. Området rundt Sota Sæter og Mysubytta er også lett tilgjengelig.
Ellers er det ørret i alle lavereliggende elver, og nesten alle vann opp til ca 1650 moh. Det er generelt liten ferdsel i fjella våre utenom DNT - stiene, så sjansen er stor for å få et fiskevann helt for seg selv. Opplev ekte høyfjellsfiske i Breheimen eller Reinheimen Nasjonalpark!
For Skjåk er det laga en egen fiskefolder ""På fisketur i Skjåk"", med 36 utvalgte fisketurer som gir et bra utgangspunkt for de som ikke er godt kjent her. Denne får du utelevert gratis hos på dei fleste butikker og servicebedrifter i Skjåk."

Address: Industrivegen 10, 2690 Skjåk
Email: