Gudbrandsdalsmat

Gudbrandsdalsmat SA er eit andelslag med matprodusentar i Gudbrandsdalen. Andelslaget si oppgåve er å drive sal og distribusjon av produkt frå produsentane til butikk og servering. Hovudsalsområdet vårt er Gudbrandsdalen med Lillehammer, men vi sel og distribuerer varer til heile Noreg!
Med eitt kontaktpunkt, ein ordre og ei levering formidlar vi mangfaldet av varer som våre medlemar produserer.
Vi distribuerer varer via Tine. Bestill innan måndag og få varer levert torsdag/fredag same veke.

Kontaktinformasjon

Adresse: Selsvegen 133, 2670 Otta
E-post: