cbis:1916599 Innlandstrafikk
cbis:1916599
cbis:1916599
cbis:1916599
cbis:1916599

Lesja Innkjøpslag

Lesja Innkjøpslag tilbyr transport og har byggvarebutikk på Lesja og Bjorli.
Lesja Bilruter tilbyr bulktransport, kranbil og tur- og rutekjøring med buss.

XL-BYGG Lesja er en del av Lesja Innkjøpslag SA - et andelslag eid av gårdbrukere i Lesja og Dovre. Vi har butikk på Lesja og en avdeling på Bjorli. Velkommen til våre butikker.

Kontaktinformasjon

Adresse: Jakup B. Klukstads veg 10, 2665 Lesja
Telefon: +4761 24 54 10
Email: