Munch byste
Lyddusj

Edvart Munch sin tilknytning til Vågå

Farsslekta til Edvard Munch bodde i Vågå i fleire generasjoner, og i hans levetid var det nær slekt å finne flere steder i bygda.

.

Farsslekta i Vågå

Forfedrene til Edvard Munch i Vågå var i utgangspunktet embetsmenn og prester. Tippoldefar Johan Storm (1712-76), var den første av slekta som hadde tilhold på den historiske prestegården Ullinsvin i Vågå. Han var prest der i 31 år. Etter han tok oldeforeldrene Christine Storm Munch og Peder Munch over som prestefolk, og var i bygda i 10 år (1776-86).

Portrett av oldeforeldra til Munch hang i barndomshjemmet til Munch, og med en far som var ivrig historieforteller, kan vi tenke oss at Vågå var et namn som ofte gikk igjen.

Edvard Munch var selv klar over at han bar vidare en arv fra forfedrene sine. I et notat fra 1933-34 skrev han: 

I min familie var mange malere og digtere – Min oldemor [….] var søster af Edvard Storm den første måldigter.

Munch var opptatt av hvordan nedarva gener formet oss som personer. I perioden 1895 til 1939 dro Edvard Munch flere ganger til Vågå. Det er dokumentert i både brev, notat, skissebøker og gjestebøker. I 1895, da han var 32 år, gikk han frå Lillehammer gjennom Gausdal over Fronsfjella og vidare gjennom Sikkilsdalen ned til Vågå. Han passerte da Gjende, der søskenbarn til far hans forpakta ei sæter, "Petterbessa", som han leigde ut til fjellfarande. Med denne staden i tankane har Munch tegna Peer dagdrømmer (1930) til Ibsens skuespill Peer Gynt. På en av turene til Vågå skreiv han:» Jeg må reise til fjells for å få krefter». 

Munch var opptatt av Vågåkyrkja (fra år 1130), og svært bevisst på slektskapet med Vågå-dikteren Edvard Storm.

Munch skrev til Jens Thiis i 1924:

"Nu har jeg reist i flere måneder. Jeg må jo ha fred, det er sandelig ikke lett i dette landet. Jeg må reise fra sted til sted, så aldri noen vet hvor jeg er, for å få fred. Jeg er i Vågå, vet DE at slekten min er der fra?» og «På kirkegården der fant jeg virkelig to gravsteder, både en Munch og en Bjølstad. Det er jo merkelig. Det er kampen mellom disse to slektene som blir til i malerier hos meg."

Farsslekta til Edvard Munch var alle menn med høye stillinger i samfunnet. Av kvinnene var det spesielt oldemor Christine Storm Munch som utmerka seg og har fått en stor plass i familiehistorien.

Her ser du slektstreet til Edvard Munch: