Munch i Vågå
Munchvandring Vågå
Munch i Vågå
Munch i Vågå
Munch i Vågå
Munch i Vågå
Munch i Vågå
cbis:1429158
cbis:1429158

Munchvandring i Vågå

Edvard Munch er ein målar av verdsformat og truleg den mest kjende kunstnaren Noreg har hatt. Han var både anerkjend og omdiskutert i si samtid, og mange oppfatta han som sjølvoppteken, sky og sentrert om seg sjølv og sin eigen kunst.
På Munch-vandring i Vågå vil du oppdage at han hadde fleire sider. Edvard Munch var oppteken av korleis nedarva genar formar oss som personar. Sidan farsslekta til Munch budde i Vågå i fleire generasjonar, vandra han hit som ung mann for å søkje opp røtene sine. Han hadde ofte Vågå i tankane, og bevarte eit nært forhold til Vågå heile livet gjennom fleire besøk.

Munch-vandringa tek til rett utanfor Lie-hjørna. Ruta går deretter mot Vågå kyrkje, over kyrkjegarden og opp til Ullinsvin, før ruta endar på bygdemuseet Jutulheimen. Total lengde er 1,32 km med ei stigning på 97 meter. Ruta er godt merka og du finn vegen ved å fylgje desse skilta.

På kvart av dei tre stoppa på Munch-vandringa kan du lytte til ei episode i høyrespelet ”Oldemors portrett” der du får bli med Edvard Munch når han vandrar rundt i Vågå. Still dykk under lyddusjen, trykk på knappen og møt Edvard Munch.

Kontaktinformasjon

Adresse: Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
E-post: