Personvernerklæring

Nasjonalparkriket Reiseliv AS ("Nasjonalparkriket", "vår" eller "vi") er behandlingsansvarlig for personopplysninger behandlet i henhold til denne personvernerklæringen. Vi er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i tråd med den norske personopplysningsloven, som implementerer EU sin personvernforordning General Data Protection Regulation ("GDPR"). Vårt mål er å ha høy grad av integritet når vi behandler personopplysninger om deg, herunder opplysninger som innhentes via vårt bookingsystem i forbindelse med kjøp av våre produkter og/eller tjenester.

For spørsmål eller kommentarer du måtte ha angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Nasjonalparkriket på følgende e-post [email protected] eller telefonnummer 61 24 14 44.

Når du bestiller forskjellige aktiviteter / overnattingssteder gjennom vårt bestillingssystem og / eller kontakter oss på andre måter, vil Nasjonalparkriket behandle dine personopplysninger. Vennligst finn informasjon nedenfor om hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger, og informasjon om dine spesifikke rettigheter i denne forbindelse. Ved å gjøre en bestilling via vårt bestillingssystem, anerkjenner brukeren Nasjonalparkriket behandling av personopplysninger i samsvar med bestemmelsene nedenfor.

1. HVORFOR VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA OG HVA INFORMASJONEN VI SAMLER INN

Behandling av personopplysninger i forbindelse med vårt bestillingssystem. Vi behandler informasjon i forhold til dine bestillinger / reservasjoner. Ved å bestille overnatting, reiseaktiviteter eller andre produkter gjennom vårt bestillingssystem, vil Nasjonalparkriket registrere personlig informasjon. Vi samler inn navn, adresse, telefon, e-post, brukerhistorikk, bosted / nasjonalitet og betaling / kredittkortinformasjon. All personlig informasjon / kredittkortinformasjon håndteres på et kryptert nettsted (SSL 128 bit), slik at all gitt informasjon er sikker. I noen tilfeller trenger leverandøren av aktiviteten / produktet informasjon om sine gjester som er spesifikke for deres bestilling, som f.eks. informasjon relatert til klesstørrelser, matforespørsler, høyde, vekt osv. Behandlingen av dine personlige data er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg (GDPR art. 6 (1) b)

Vi samler også inn fødselsdatoen din i tilfeller der dette er nødvendig ut fra obligatoriske sikkerhetskrav. Dette er basert på vår legitime interesse (GDPR art. 6 (1) f).

Behandling av personopplysninger i forhold til markeds- / reiseundersøkelser

Vi behandler informasjon mens vi gjennomfører markeds- / reiseundersøkelser. Vi samler inn navn, telefonnummer og e-post. Behandlingen vår er basert på ditt samtykke (GDPR art. 6 (1) a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende oss en e-post til [email protected].

Behandling av personopplysninger om kontaktpersoner fra leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler kontaktinformasjon angående representantene for våre forskjellige leverandører og samarbeidspartnere. Vi samler inn navn, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon som er oppgitt. Dette er nødvendig for at vi skal oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre leverandører og samarbeidspartnere (GDPR art. 6 (1) b).

Behandling av personopplysninger etter ulike henvendelser fra deg

Vi kan også behandle informasjon for å svare på henvendelser som vi mottar fra deg. Vi samler inn ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og andre personlige data som kan være resultatet av din forespørsel. Behandlingen er basert på vår legitime interesse (GDPR art. 6 (1) f). Vi er av den oppfatning at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å svare på henvendelsene vi mottar.

Behandling av personopplysninger i e-post

Behandlingen er basert på vår legitime interesse (GDPR art. 6 (1) f). Behandlingen av personopplysningene dine i e-postkorrespondanse er nødvendig for daglig kommunikasjon både internt og med eksterne parter.

Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler vi bruker i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Behandlingen av data er basert på våre legitime interesser (GDPR art. 6 (1) f) og gjøres for å tilpasse nettstedet vårt til brukernes preferanser. Informasjon blir samlet inn for statistiske formål, og det er ikke mulig å identifisere deg som person.

2. DELING AV PERSONLIGE DATA

Vi vil ikke dele dine personlige data med andre med mindre det er et lovlig grunnlag for slik utlevering. Dette kan være ditt samtykke, en avtale med deg eller et lovbestemt krav. Når du bestiller forskjellige reiseaktiviteter / pakkereiser, arrangementer eller overnattinger gjennom vårt bestillingssystem Citybreak, vær oppmerksom på at relevant informasjon som er nødvendig for å tilby tjenesten / produktet, blir delt med våre leverandører som skal levere de respektive tjenestene / reiseproduktene. Vi distribuerer ikke dine personlige data til noen andre enn de leverandørene som trenger slik informasjon for å kunne tilby det produktet eller tjenesten du har bestilt. Nasjonalparkriket Reiseliv AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vårt bestillingssystem Citybreak er levert av Visit Technology Group AB.Vi har inngått databehandleravtale med leverandøren av systemet for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Videre kan vi være forpliktet til å utlevere personopplysninger til andre tredjeparter som politiet eller en annen offentlig myndighet, hvis dette er knyttet til etterforskningen av en forbrytelse, eller hvis Nasjonalparkriket AS er pålagt å utlevere slik informasjon ved lov eller ved beslutning fra en offentlig myndighet.

3. OVERFØRING TIL TREDJE LAND UTENFOR EU / EØS-OMRÅDET

Vi utfører bare behandling av personopplysninger innen EU / EØS-området.

4. LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er grunnlag for behandlingen og det er nødvendig for å oppfylle formålet som personopplysningene ble samlet inn for. For eksempel betyr dette at personopplysninger gitt til oss på grunnlag av ditt samtykke vil bli slettet hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Personopplysninger som behandles av oss for å oppfylle en avtale med deg, slettes normalt når avtalen er oppfylt og alle forpliktelser som oppstår fra kontraktsforholdene er oppfylt.

Vær oppmerksom på at personopplysninger i forhold til dine bestillinger i vårt bestillingssystem Citybreak normalt vil bli lagret i to år fra avreisedato. Alle personopplysninger som samles inn i forhold til markeds- /reiseundersøkelse slettes eller anonymiseres når undersøkelsen er fullført.

5. HVORDAN BESKYTTES DINE PERSONLIGE DATA?

Nasjonalparkriket Reiseliv AS har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger for å sikre at bare autoriserte personer får tilgang til dem.

6. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONLIGE DATA

I henhold til personopplysningsloven og EU sin personvernforordning GDPR, har du en rekke rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Rett til innsyn - Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi behandler, samt viss tilleggsinformasjon.

Rett til rettelse - Du har rett til å få rettet unøyaktige personopplysninger.

Rett til sletting - Under visse omstendigheter har du rett til å slette personopplysninger før tidspunktet for vår vanlige generelle sletting.

Rett til begrensning av behandlingen - Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

Din rett til å protestere - Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

Dataportabilitet - Under visse omstendigheter har du rett til å få dine personlige data i et strukturert, generelt anvendelig og maskinlesbart format, samt å få disse personopplysningene overført fra en databehandler til en annen uten hindringer.

Vær oppmerksom på at hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

nettstedet til Datatilsynet ("Datatilsynet") www.datatilsynet.no for mer informasjon om dine rettigheter.

Du kan utøve en av disse rettighetene ved å kontakte vår personvernkontakt på kontaktinformasjonen ovenfor eller sende en e-post til [email protected].

Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig og senest innen 30 dager etter at du har mottatt din forespørsel.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller gi ytterligere informasjon før vi lar deg utøve disse rettighetene. Vi gjør dette for å sikre at vi bare gir deg tilgang til dine personlige data - og ikke til noen som hevder å være deg.

7. KLAGER

Hvis du mener at vi ikke har overholdt rettighetene dine i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten. Dette bør gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

8. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

9. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter, vennligst finn vår generelle kontaktinformasjon under:

Adresse:

Nasjonalparkriket Reiseliv AS

Ola Dahls Gate 1

2670 Otta

Epost: [email protected]

Telefon: +47 61 24 14 44

Organisasjonsnummer: 994 861 026

Denne personvernerklæringen var sist oppdatert juni 2021.