Utsikten fra Sohlbergplassen utsiktsplass, Nasjonal turistveg Rondane. Litt informasjon om plassen og historien bak Harald Sohlbergs berømte maleri er montert på rekkverket. Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen
Detalj av Sohlbergplassen, Nasjonal turistveg Rondane. Trærne ved plassen har blitt vernet på beste måte. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
Besøkende beundrer utsikten fra Sohlbergplassen utsiktsplass, Nasjonal turistveg Rondane. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
Informasjonspunkt med omtale av de historiske Folldal gruver, Nasjonal turistveg Rondane. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
Infopunkt med tavler ved Folldal gruver, Nasjonal turistveg Rondane. Helge Stikbakke / Statens vegvesen
Vinterlig utsikt allerede i oktober mot Rondane og Atnsjøen fra Sohlbergplassen utsiktsplass på Nasjonal turistveg Rondane. Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk. Helge Stikbakke / Statens vegvesen

Rondanevegen - Nasjonal Turistveg Rondane

Nasjonal turistveg Rondane er en av 18 utvalgte vegstrekninger. Den går fra Muen og fra Sollia Kirke til Folldal. Vegen følger østsiden av Rondane nasjonalpark og veksler mellom kulturlandskap og det majestetiske fjellmassivet.
Kjøreturen langs de blå fjellene er en opplevelsesreise i natur, kultur og geologi. Ved Atnsjøen kan du oppleve den mektige utsikten fra Sohlbergplassen. Gå en tur til Fallfossen og Gamle Grimsa bru eller ta en pause på Strømbu. Rasteplassen er startpunkt for fotturer fra øst, og for fjellturer i Alvdal Vestfjell og til Breisjøseter turisthytte. I Folldal kan du besøke det gamle gruvesamfunnet og skue vidt utover mot de ruvende fjellene i Rondane.

FRA SØR
Innfallsport Ringebu: Når du har kjørt E6 fra Oslo, kan du svinge av på Ringebu. Derfra kan du ta veien opp over Venabygdsfjellet og nordover, for så å velge om du vil kjøre mot Hjerkinn i vest eller Alvdal i øst.

Innfallsport Atna: Har du kjørt riksvei 3 fra Elverum kan du svinge av på Atna og kjøre nordvest. Igjen, så kan du velge å kjøre mot Hjerkinn eller Alvdal.

FRA NORD Innfallsport Hjerkinn: Starter du fra Dovrefjell og vest er Hjerkinn et ott utgangspunkt for reisen langs Rondanevegen. Fra høyfjellsplatået på Dovrefjell går turen til Folldal. På høyresiden ser du etter noen få kilometer allerede konturene til Rondane.

Innfallsport Alvdal: Kommer du fra nordøst og Røros eller Sverige, kan du svinge av på Alvdal. Mens du kjører ser du allerede starten på Rondane på østsiden, og fra Folldal kjører du gjennom det karakteristiske landskapet som Rondane er så kjent for.

Kontaktinformasjon

E-post: