CBIS 6687702
CBIS 6687703
CBIS 6687704
CBIS 6688381
CBIS 6688382
CBIS 6714616
CBIS 6714617

Ullinsvin

Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå, ligg fint til på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda.

HAUSTUTSTILLING 2020

Utstillinga opnar laurdag 19. september kl 14 og står til søndag 1. november. Utstillinga vil vere open kvar laurdag og søndag i denne perioda kl 11-14. Haustutstillinga består av to ulike utstillingar, "Tid og rom" av fotograf Tomas Carlström og "Angsten har mange ansikter" av Knut Rune Johansson. Det inngår også lokale motiv i utstillingane.

Vi kan ta i mot besøk utanom opningstidene ved førehandsbestilling til [email protected], og kan også lage opplegg med omvisning som evt også inkl servering på Cafe Edvard.


CAFE EDVARD OG PRESTGARDSHAGEN - åpent kun om sommeren.

Café Edvard er også lokalisert i Ullinsvin. Her kan ein nyte ein kopp kaffe og god, fersk bakst, anten inne i kafeen eller ute i den historiske prestegardshagen.

I Ullinsvin kan du besøke den historiske prestegardshagen, som består av både urtehage, staudebed, rosebed, fjellhage og ulike tre og buskar. Kunstnaren Edvard Munch hadde farsslekta si frå Ullinsvin, dei heldt til i prestegarden i over 80 år. I prestegardshagen kan du sjå bysta av Edvard Munch laga av skulptøren Jo Visdal (frå Vågå), besøke urtehagen til oldemor Christine Storm Munch, lysthuset frå 1810 og lytte til høyrespelet «Oldemors portrett».

For meir info, sjå www.ullinsvin.no eller følg Ullinsvin på Facebook for
oppdateringar.

Address: Øvre Nordheradsvegen 4, 2680 Vågå
Email: