cbis:1884351
cbis:1884351
cbis:1884351

Elgsafari med Dovre og Lesja Aktiv

Dovre og Lesja Aktiv tar deg med på elgsafari på Dovrefjell.
Turen starter fra Hjerkinnhus hver dag hele sommeren fra 20. juni til 20. august kl. 20:00. Med forbehold om endring av starttidspunkt f.o.m 1. august.

Turen gir stor sannsynlighet for å se elg, store rovfugler, vade- og våtmarksfugler. I tillegg kan vi treffe på rådyr, hjort, rev og hare. Det finnes også flere kulturminner fra tidligere tider i området.

Guidet tur for maks 20 personer, delvis med buss/bil. Turen varer ca 3 timer og passer for alle.

I forkant av elgsafarien holdes foredraget 'Skinn, Klauv og Gevir' på Hjerkinnhus. Her forteller guiden om forskjeller og likheter og viser fram skinn, klover og gevir fra moskus, elg, rein, hjort og rådyr. Frammøtte får anledning til å ta og føle på gjenstandene, fotografere og stille spørsmål.

Foredraget varer ca 1 time og er lærerikt for alle. Passer kanskje spesielt godt for barn og unge. Foredraget holdes i forkant av elgsafarien.

Kontaktinformasjon

Adresse: Hjerkinnhus veien 35, 2661 Hjerkinn
Telefon: +47464 20 102
Email: