cbis:1294126 Skulpturstopp
cbis:1294126 Skulpturstopp
cbis:1294126 Skulpturstopp
cbis:1294126 Skulpturstopp
cbis:1294126 Skulpturstopp

Skulpturstopp - Dovre

Skulpturen Mental genbank kan sees som et bilde på noe dypt menneskelig: det indre rommet vi alle bærer på.
Hengende utover en skråning på Hjerkinn, med utsikt over den åpne vidda og mot Snøhetta, finner vi Per Inge Bjørlos skulptur Mental genbank. Med en avrundet form som smalner opp mot festepunktet i bakken, har skulpturen en påfallende organisk karakter på tross av det industrielle materialet.

Mental genbank er utformet i rustfritt stål, et typisk materiale for Bjørlo. Tynne, korte rør danner et ytre nettverk som omslutter en kjerne som er satt sammen av flere kuleformede deler. Det ytre nettverket danner et indre rom, og nettopp det romlige spiller en vesentlig rolle i Bjørlo sine verk, noe vi ser tydelig i Mental genbank. Skulpturen kan sees som en visualisering av noe dypt menneskelig: Det indre rommet vi alle bærer på. Selv har Bjørlo sagt at det handler om «å fange det mentale»: – Vi går alle og bærer på noe, tanker vi ikke deler med andre. Det personlige er alltid utgangspunkt for Bjørlos kunst, også for Mental genbank.

Detaljer avsløres aldri, men det er heller ikke nødvendig. I likhet med hans andre verk, gir Mental genbank en opplevelse av noe nært, noe som trigger til refleksjon hos oss som betraktere. – Kunsten er en av mange innfallsvinkler som gir betrakteren mulighet til å utforske seg selv. For meg handler det om å undersøke det å være menneske.

Kontaktinformasjon

E-post: