Dovre Nasjonalpark

Historisk sus over nasjonalparken

Dovre nasjonalpark består av slake flyer og runde topper som når opp i 1700 meters høyde. Det aller meste av nasjonalparken ligger over tregrensen. Landskapet rundt de høyeste toppene har et arktisk preg, med spor etter permafrost. Nasjonalparken har svært mange av fjellets planter, både de vanlige og mer sjeldne. Fuglelivet er også variert og rikt. I tillegg er nasjonalparken del av et større villrein- område. De siste årene er villreinen brukt som en miljøindikator for hvordan det går med fjellene våre og tilhørende miljø.

Enige og tro til Dovre faller sa grunnlovsforsamlingen i 1814. Eidsvolleden er et løfte om samhold og enig- het som henspeiler på det evige, uforanderlige og trygge. Den uttrykker det urokkelige og er et symbol på enighet og samhold. Dovre og Dovrefjell har en helt sentral plass som nasjonalt samlings- og identitetsmerke. Flere kjente diktere og musikere har hentet inspirasjon nettopp fra dette området, slike som Henrik Ibsen, Edvard Grieg og Aasmund Olavsson Vinje. Gjennom Henriks Ibsens drama ”Peer Gynt” med Edvard Grieg sin musikk til Dovregubbens hall har fjellområdet som symbol nådd langt utover Norges grenser.

Dovre-nasjonalpark

Pilegrimsleden 

Det å vandre på historiske veier og stier gir mange en ekstra opplevelse på turen. Pilegrimsleden går fra Oslo til Trondheim gjennom Dovre nasjonalpark fra Budsjord på Dovre til Fokstugu på Dovrefjell. Her får du utsikt mot både Gudbrandsdalen og våre mest kjente fjellom- råder som Jotunheimen, Rondane og Dovremassivene med Snøhetta. Da Harald Hårfagre (850–933) kom over Dovrefjell med en stor hær på slutten av 800-tallet gikk han nettopp gjennom dette området. Vandringen langs denne stien skal også gi tid til refleksjon og ettertanke, samtidig som man kan glede seg over den storslåtte naturen.

Les mer om Pilegrimsleden her.

Rondanestien 

Har du god tid og liker å gå langt, er det mulig å vandre Rondanestien helt fra Oslo til Hjerkinn på Dovrefjell. Den avsluttende etappen er på 5-6 timer og går på T-merka sti gjennom nasjonalparken fra Grimsdalshytta til Hjerkinn. Herfra er det et praktfullt rundskue mot Snøhetta i nord og Stygghøin og Rondane i sør. Pikhetta er også verdt et besøk. 

Les mer om turen til Pikhetta her.

Du vandrer gjennom et historisk landskap der lange strekk av stien har eldgamle vegmerker tilbake til middelalderen med varder og Ut på tur (FB) steinheller. Her kan en drømme seg tilbake og forestille seg tidligere tiders trafikk av folk til fots og på hest som var på vei til Nidaros. For mange er den største attraksjonen i Dovre nasjonal- park å gå på botanikktur og se hvor mange arter man klarer å registrere.

Jakt 

Villreinjakta er viktig for bygdene rundt Dovre. Villreinen i dette området er den skyeste reinen i hele Norge. Jegerne må derfor bruke god tid når de jakter, og hensyn til terreng og vindforhold er avgjørende for å lykkes. For å kunne løsne skudd må man helst ikke være mer enn hundre meter unna stillestående dyr. Den skye reinen og det åpne fjellterrenget gjør dette til noe av den mest utfordrende jakta en kan ha i norske villreinfjell.

Tekst hentet fra miljødirektoratest brosjyre. 

Last den ned her