AVDEMSBUE

Avdemsbue er opprinnelig en landhandel fra 1878, men i dag er det forvandlet til en moderne café formet som en ost. Den gamle butikken er også bevart, med et stort utvalg av lokalprodusert mat og drikkevarer.

Avdemsbue

Besøk Sagelva Vasskraftsenter

Sagelva ligger på Bjorli og er et unikt opplevelsessenter som viser over 300 års bruk av vannkraft.

Sagelva vasskraftsenter

Høyt & Lavt på Bjorli

Vi er mange som lever med frykten for å bli gammel. Heldigvis finnes motgiften i toppen av en stolpe på Bjorli.

Høyt & Lavt Bjorli

Oppdag Lesja fra sykkelsetet

Lesja er et eldorado på sykkel. Prøv sykkelveien som går fra Bjorli til Lesja, men flotte stoppesteder undervegs.

Sykkel i Lesja

Fiske i Lesja

Med 230 ørretvann og mange fjellelver og fiskebekker har Lesja fiskelykke nok til alle. I tillegg finner du det som er av landets beste ørrettelver, nemlig Gudbrandsdalslågen.

Fiske Lesja

Lesja Nasjonalparkkommune

I fjellbygda Lesja går natur og kultur hånd i hånd. Med to nasjonalparker i kommunen, museum og rester etter gammel industri, byr området på rikelig med kulturminner og opplevelser for enhver smak. Lesja ligger også fint til midt mellom både Reinheimen Nasjonalpark og Dovrefjell Nasjonalpark!

Aktiviteter og opplevelser i Lesja

Bjorli ligger i Lesja Kommune, og området er rikt på kultur og gamle minner det er verdt å se og som kan være fine turmål. Lesja Bygdemuseum, rester etter jernverket på Lesjaverk og sagbruket ved Sagelva på Bjorli er noen av de mange attraksjonene du må se.

Tussheimbue på Lesja

Den nybygde dagsturhytta på Tussheim gir flott utsikt over Lesja, og er en tur på ca. 3 kilometer fra Lesja sentrum. Inne i dagsturhytta finnes det sitteplasser, og en fastmontert kikkert som du kan bruke til å speide etter villrein og andre dyr, eller bare nyte utsikten over den vakre dalen; Lesja. 

Les mer om Tussheimbue!

Lesja Bygdemuseum

Lesja Bygdemuseum finner du i Lesja sentrum, like ved Lesja Kirke. Tunet består av 12 hus fra 1700- og 1800-tallet, som gir et godt innblikk i gammel byggeskikk, boform og livsvilkår i eldre tid.

Bygdatunet har flere faste utstillinger. De viser blant annet frem husflid og håndverk, klær, leker og folkekunst. Du vil også kunne få se flere gravfunn fra bygda, deponert av Oldssakssamlingen. Baking av tradisjonelle brødsorter fra bygda, aktiviteter for barn og demonstrasjon av gamle og nyere husflidsteknikker står også på programmet. Til glede for både store og små pleier det å være dyr på tunet.

Finn turer og aktiviteter i turbrosjyren: "På tur i Lesja".

Fluefiske på Lesja

Prøv den nye fluefiskesonen på Lesjaleira. Den krystallklare elva egner seg svært godt for fluefiske og byr på mange gode fiskeplasser. 

Les mer om fluefiske på Lesja!

Rånåbue på Bjorli

Rånåbue er en dagsturhytte som ligger på Rånåkollen i Bjorli. En ny dagsturhytte med fantastisk utsikt over Lesjabygda! Når du kommer opp til hytta finnes det sitteplasser i levegg hvor du kan nyte bedbrakt mat og fantastisk utsikt. 

Lesja - en helårsdestinasjon

Det er ikke bare om sommeren du kan finne aktiviteter og opplevelser i Lesja-kommune. Det populære skiparadiset Bjorli er ikke lange turen unna Lesja sentrum, og her finnes et eldorado av vinteraktiviteter!! Les mer om Bjorli her!

Lesjafolk

Lesjafolk er et bedriftsnettverk med Dovre&Lesja Aktiv, Lesjaskogvatnet Camping, Lesja bilruter, Gudbrandsdalmusea og Avdemsbue. Besøk gjerne deres nettside for mer informasjon om de ulike aktivitetene og turene de tilbyr! 

Tussheimbue Lesja
Tussheimbue i Lesja vinter
Lesja Kirke

Skolemuseet på Lesjaskog

Tandseterstugu er en gammel tømmerbygning som trolig ble bygd en gang på 1700-talet. Da stuen ble revet, ble den overtatt av Lesjaskog Bygdesamling, og har stått på Lisser (ved kirken på Lesjaskog) sidan 1982.

Rundt 1934 laget Ragnvald Einbu malarstykket på dørene på Lesjaskog skole. Da skolen ble ombygd, kom en av disse dørene til skolemuseet i Lisser. Her er flotte motiv fra norrøn mytologi: Midtgardsormen og Odin på Sleipner med Hugin og Munin ved siden av.

I skolemuseet kan du finne ting fra omgangsskoletiden (1739 – 1860) og ting som var vanlige i fastskoletida fra 1860 og framover til ca. 1960.

Lesja Jernverk/Gruvlia

Hovedsetet under jernverkstiden på Lesja i årene 1660 – 1812 finner du på Lesjaverk og Lesja Verk Gård. Her finner du blant annet rester etter masovnen fra 1757, den eneste i landet fra denne tiden, som smeltet jernet fra malmen. Du vil også se den gamle hovedbygningen, som i dag er fredet, med den eldste delen fra 1734.

Fem kilometer vestover fra Lesjaverk Sentrum, langs E 136, finner du Gruvlia, merket med severdighetsskilt og Gruvlia. Gruvlia er en vandringssti, som viser produksjonsgrunnlaget for Lesja Jernverk. Du vil på turen få se rester etter gruvene, der de største gruvene ligger på 1060 m. o.h.

Slådalsvegen

Slådalsvegen er en fjellvei mellom Lesja og Vågå. Den følger det gamle tråkket fra Lesja til Vågå, forbi setre som enda er i bruk. «Hulderbu» serverer seterkost. Man tar av fra E 136 på Lesjasiden, og følger skiltingen til Vågå. Ca. 500 meter fra Lesja sentrum passeres Lesja kirke og Lesja Bygdetun. På Vågåsiden følger du skiltingen til Lesja.

Natur- og kulturstien på Dalsida

Stien går gjennom fjellfuruskog med flere hundre år gamle furuer, gjennom tett bjørkeskog, langs gamle seterveier, over myrer, langs vann og elver og mellom gamle seterhus. Stien er ti kilometer lang, med 24 poster, som forteller oss noe om fjellfolket sin historie – der det eldste sporet etter mennesker er over 5 500 år gammel.

Langs E 136 kjører du av i 60-sonen ved Aurstad, mellom Dombås og Lesja, ved skilting til Dalsida og Aursjøen. 13 km fra hovedveien, ved campingplassen ved Nysetra, er start og innkomst på kulturstien.

Gamle bruer

Jora bru, som ligger på grensen mellom Lesja og Dovre Kommune, er den lengste av de fire steinkvelv bruene på Raumabanen, og landets nest lengste steinbru på jernbanen. Arbeidet med Jora bru startet januar 1912 og var ferdig syv år senere.

Den mer kjente brua Kylling bru ligger i Rauma Kommune. Nord-vestlandet fikk jernbaneforbindelse med åpning av Raumabanen 29. november 1924. Det tok ti år å bygge brua og den er i dag en ingeniørmessig perle.

Du finner også en bru ved Stuguflotten på Bjorli. Andre bruer er Nystuen bru på Bjorli og Hammeren bru på Lesjaskog.

Lorkvenne ​

Ved elva Lora har det langt tilbake i tiden vært kvernbruk. Vi vet at Lorkverna var i bruk før 1326 og at den var i bruk frem til 1942 – 43. Etter ca. 50 års forfall er kvernbruket restaurert. Byggkorn blir nå til mel til brød og grøt mellom de gamle kvernsteinene som i «gamle dåggå».

Les mer om Lesja på visitlesja.no

<% categoryById(item).text %>
<% geoById(item).text %>
Loading