Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark

Norges tak

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med omkringliggende verneområder dekker et areal på ca 4367 km2 og er et av de største sammenhengende verneområdene på fastlands- Norge. I Dovrefjell-Sunndalsfjella kan du oppleve et variert landskap med både geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske attraksjoner. Her finnes et nær intakt økosystem med blant annet villrein, jerv, fjellrev, ravn og kongeørn. Den eneste norske moskusstammen holder også til på Dovrefjell.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark gir mange muligheter for friluftsliv. Du kan bevege deg til fots eller på ski og overnatte hvor du vil. I øst opplever du rolige landskapsformer og relativt tørre områder. Hvis du besøker nasjonalparken fra vest møter du vestlandsnaturen med bratte, kvasse fjell og dype daler. En tur til Snøhetta er absolutt et høydepunkt. Du kan starte på Kongsvoll og gå inn til Reinheim, eller fra Hjerkinn til Snøheim, som er fine utgangspunkt for en dagstur til Snøhetta. På vei inn mot Veslsvartdalen mot Snøhetta er det gode muligheter for å se moskus. Et annet alternativ er å oppleve Snøhetta fra Norsk Villreinsenter sin paviljong på Tverrfjellet ved Hjerkinn. Du kan lese mer om turen til Snøhetta her.

Den Norske Turistforening har noen merkete stier og løyper mellom turisthyttene. Hvis du ferdes i disse områdene er det viktig å ta hensyn til villreinen, spesielt om vinteren og våren. I de indre delene av nasjonalparken er det få merkete stier og løyper.

Musk-ox-dovrefjell

Moskus – det raggete urtidsdyret 

Moskusen døde ut i Europa i løpet av siste istid. I dag har moskusen funnet seg til rette i Dovrefjell-Sunndalsfjella etter flere utsettinger mellom 1932 og 1953. Med sin kompakte kropp og kraftige pels er urtidsdyret godt rustet til å tåle harde vintre på fjellet. Moskusen bryr seg lite om mennesker, men hvis den føler seg truet kan den i verste fall angripe. For å unngå uheldige møter mellom moskus og mennesker bør du holde en minimumsavstand på 200 m. Dersom du ser moskus i terrenget eller langs stien bør du ta en omvei og la moskusen ha ”forkjørsrett”.

En av Europas siste villreinstammer
I Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark finnes det levedyktige bestander av den opprinnelige ville fjellreinen, som ikke har hatt innblanding av tamrein. Villreinen kom til våre områder da isen smeltet etter siste istid, og har siden vært en viktig ressurs for menneskene i området. Årtusener med jakt og fangst har gjort villreinen veldig sky. Den har god luktesans og kan oppdage mennesker på opp mot en kilometers avstand. Hvis du oppdager villrein før den har oppdaget deg, bør du holde deg i ro til reinsdyra har trukket unna.

Tekst hentet fra miljødirektoratest brosjyre. 

Last den ned her