Dovre Nasjonalparkkommune

Dovre Kommune er en nasjonalparkkommune er omgitt av tre nasjonalparker og flott natur. Dombås er største tettsted i kommunen. En stor del av nasjonalparkene Dovrefjell-Sunndalsfjella og Dovre ligger i kommunen.

Møt moskusen på Dovrefjell

Les mer om moskusen på Dovrefjell!

Rondane Nasjonalpark

Rondane Nasjonalpark er den første i Norge og ble opprettet i 1962. Her er det 10 topper over 2000 meter, der Rondslottet er den høyeste. Fjelldestinasjonene Høvringen og Mysuseter er de viktigste innfallsportene til Rondane og her finner du koselige fjellstuer og hytter, med et stort nettverk av stier og skiløyper.

Les mer om Rondane Nasjonalpark.

<% categoryById(item).text %>
<% geoById(item).text %>
Loading